Nginx ile Çoklu Site Yayını (Proxy Pass)

Submitted by yasin on Per, 01/31/2019 - 15:50

Birden fazla siteyi tek makinadan yayınlamak isterseniz bunu nginx kullanarak yapabilirsiniz.

Nginx'i kurduktan sonra configurasyon dosyasını (Linux ve Mac OS X için /etc/nginx/sites-enabled/default) değiştirmek gerekiyor. Her bir site için aşağıdaki gibi bir server{} bloğu eklenecek:

server {
  listen 80;
  server_name  www.example1.com example1.com;
  location / {
    proxy_pass http://localhost:8000;
  }
}
server {
  listen 80;
  server_name  www.example2.net example2.net;
  location / {
    proxy_pass http://localhost:9000;
  }
}

Bu örnekte makina üstünde 8000 ve 9000 portlarından yayın yapan iki ayrı web server yapılandırılıyor (konfigüre ediliyor). nginx, 80 portunu dinliyor ve gelen istekleri ilgili domain'lere göre yönlendiriyor. example1.com domaini adına gelen istekler 8000 portuna, example2.net domaini adına gelen istekler ise 9000 portuna yönlendiriliyor. Böylece iki ayrı web server'ı aynı makinadan nginx kullanarak yayınlayabiliyoruz.

Etiketler

Konu